שונות - ארון נגרי המשולב בנישות גבס

שרטוט פרטי נגרות לארון הבנוי לתוך נישות בקיר גבס עגול.פרטי נגרות - ארון בנישות גבס

תגובות