שונות - שרטוט סכימתי לחישוב שיפועי שוחות ביוב

שרטוט סכימתי כפי שדורשות חלק מהרשויות לשיפועי צנרת הביוב והשוחות מהבית ועד לשוחת הביוב הראשית.שרטוט לחישוב שיפועים לשוחות ביוב

תגובות