שונות - פרט מדרגות בטון

פרט מפורט של מדרגות בטון בחיפוי של קומת גלריה פרט חיבור מדרגה ראשונה
פרט פודסט ופרט של שלוש מדרגות אחלרונות חיבור לגלריהתמונהדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

תגובות