שונות - מערכי ישיבה

שרטוטים סכימטים בתוכנית של מערכי ישיבה שונים. מיועד לסקיצות תכנוניות.שרטוט מערך ישיבה

תגובות