שונות - טופס 1 - בקשה להיתר בניה או לשימוש במקרקעין

טופס בקשה לועדה מקומית לתכנון ובניה, רשות הרישוי לפי חוק התכנון והבניה, תקנות התכנון והבניה, בקשה להיתר.טופס 1 - בקשה להיתר בניה או לשימוש במקרקעיןדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

עדכונים אחרונים בספריה

תגובות