שונות - שובל, סטריפ מסגרת לשרטוטים

שובל לשרטוטים בהדפסה על גליונות, החל מ-A2 לצד הגליון, כולל כל הפרטים הנדרשים למילוי. משמש כתבנית דף.מסגרת שרטוט DWG לאדריכל

תגובות