שונות - מסגרת לשרטוטים גודל A3-A4

מסגרת תבנית במקום סטריפ להדפסות קטנות/ אופציות, סטריפ לגליון שרטוט, לדף בגודל A4 שוכב או עומד.מסגרת לשרטוט אדריכלי בדף A4

תגובות