שונות - מרחב מוגן מוסדי לאישור הג"א

תוכנית וחתכים של מרחב מוגן מוסדי. מערכת הסינון מתאימה לעד-30 אנשים.

יש לשים לב: שרוול ה"4 רק במידה וישנם ספרינקלרים.
הממ"מ אושר בהג"א.מרחב מוגן מוסדי - תוכנית וחתכיםדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

תגובות