שונות - טווח הגעה לאדם עם מוגבלות

טווח הגעה לאדם עם מוגבלות בניידות לפי דרישות ת"י 1918 חלק 1תמונה

תגובות