שונות - תכנית חשמל תאורה ותקשורת

תכנית חשמל תאורה ותקשורת, כוללת מקרא חשמל. תכנית החשמל מקושרת ב-xrefתמונה

תגובות