תעריף לשעה לאדריכל

החשב הכללי במשרד האוצר הוציא הנחיות חדשות לגבי השכר ליועצים ומתכננים בתחום הבניה (כלומר אנחנו). המסמך הזה מהווה בסיס לכל החוזים של משרדי הממשלה וסוג של קו מנחה לגבי השכר של האדריכלים במשק בכלל.

 

המסמך המקורי מופיע באתר משרד האוצר. להלן החלק ממנו הנוגע לנו: התעריף המרבי ליועץ לשעת עבודה, על פי הכשרתו ונסיונו.

 

מתכננים בעבודות בינוי – תעריפים לתשלום

סוג מתכנן - תעריף מרבי

1.1.      מתכנן 1

מתכנן העונה על שלושת התנאים הבאים במצטבר:      

1.1.1.       בעל תואר מהנדס או תואר אקדמאי אחר מקביל, אשר קבלתו מותנית  ב-4 שנות לימוד לפחות;

1.1.2.       בעל ניסיון מקצועי מעל 10 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ;

1.1.3.       מעסיק לפחות 3 יועצים (עובדים מקצועיים) אשר עבודתם מתבצעת במשרד אשר בבעלותו.

עד 294 שקלים חדשים לשעה

 

1.2.      מתכנן 2

מתכנן העונה על אחת משלוש החלופות הבאות:

1.2.1.      מתכנן העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר:

1.2.1.1.      בעל תואר מהנדס או בעל תואר אקדמאי אחר שקבלתו מותנית ב-4 שנות לימוד לפחות;

1.2.1.2.      בעל ניסיון מקצועי מעל 10 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

או

1.2.2.      מתכנן העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר:

1.2תעריף לשעה לאדריכל.2.1.      מרכז צוות בעל תואר אקדמאי;

1.2.2.2.      בעל ניסיון מקצועי מעל 5 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

או

1.2.3.      מתכנן העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר:

1.2.3.1.      מרכז צוות הנדסאי/טכנאי;

1.2.3.2.      בעל ניסיון מקצועי מעל 10 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

עד 261 שקלים חדשים לשעה

 

1.3.      מתכנן 3

מתכנן העונה על אחת משתי החלופות הבאות:

1.3.1.      מתכנן העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר:

1.3.1.1.      בעל תואר אקדמאי;

1.3.1.2.      בעל ניסיון מקצועי של 5 עד 10 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

או

1.3.2.      מתכנן העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר:

1.3.2.1.      הנדסאי/טכנאי בכיר;

1.3.2.2.      בעל ניסיון מקצועי מעל 10 שנים  בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

עד 181 שקלים חדשים לשעה

 

1.4.      מתכנן 4

מתכנן העונה על אחת משתי החלופות הבאות:

1.4.1.      מתכנן העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר:

1.4.1.1.      בעל תואר אקדמאי;

1.4.1.2.      בעל ניסיון מקצועי עד  5 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

או

1.4.2.      מתכנן העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר:

1.4.2.1.      הנדסאי/טכנאי או בעל תואר מקצועי מוכר;

1.4.2.2.      בעל ניסיון מקצועי של מעל 5 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

עד 136 שקלים חדשים לשעה

 

1.5.      מתכנן 5

מתכנן העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר:

1.5.1.      הנדסאי/טכנאי זוטר או בעל תואר מקצועי מוכר;

1.5.2.      בעל ניסיון מקצועי עד 5 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

עד 103 שקלים חדשים לשעה

תגובות