מכרז לעיצוב תחנות הטוטו

המועצה להסדר ההימורים בספורט פונה לחברות במכרז למתן שירותי עיצוב תחנות המועצה להסדר ההימורים בספורט ברחבי הארץ .

 

בעקבות הגשת הצעות במכרז הקודם שלא עמדו בתנאי הסף, הודיעה המועצה להסדר ההימורים בספורט כי היא מפרסמת במקום זאת מכרז פומבי כדי לאתר את החברה שתעצב עבורה את התחנות בשנה או בשנים הקרובות. המכרז הוא דו-שלבי, עם שלב מיון מוקדם, במהלכו ייבחנו ההצעות על-פי עמידה בתנאי סף וניסיון וכן על-פי מבחני איכות.

תקופת ההתקשרות הינה ל - 12 (שנים עשר) חודשים, כאשר למועצה תהיה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בארבע תקופות נוספות בנות 12 (שנים עשר) חודשים כל אחת. תקופת התקשרות המקסימאלית לא תעלה על 5 (חמש) שנים.

 

חלק מדרישות הסף הן:

המציע הינו משרד עיצוב (היינו שעיצוב הינו עיקר עיסוקו ולא מהווה רק חלק מעיסוקו) או משרד אדריכלות בעל מחלקת עיצוב תעשייתי.

למציע מחזור כספי שנתי ממוצע בסך של שני מיליון (2,000,000) ₪ (לא כולל מע"מ), לפחות, בשנים 2007 עד 2010.

 

פרטים מלאים וטפסי מכרז בקישור הבא.

מכרז לעיצוב תחנות הטוטו

תגובות