domusCity ועידת ישראל לתכנון עירוני 2011

מרכז הירידים תל-אביב, 29 בדצמבר 2011

 

קהל היעד: מקבלי ההחלטות במגזר העירוני

הועידה מאורגנת על ידי עמותת "אות העיצוב", המאגדת מספר גופים ציבוריים.

 

הערים מהוות כיום את מרכז החיים והפעילות הכלכלית, החברתית והתרבותית, של יותר ממחצית האוכלוסייה בעולם ובמיוחד בארצנו, בה התחרות על משאב הקרקע המצומצם משפיעים על תהליכי עיור מואצים ולאינטנסיפיקציה של המרחב העירוני. במהלך שני העשורים האחרונים דפוסי החיים בערים עוברים תהליכי שינוי מפליגים המחייבים אותן להיערך, הן במישור המרקם הפיזי הבנוי והן במישור של הארגון וההפעלה של מערכות השירותים הציבוריים ושל מערכות התחבורה והתשתיות ההנדסיות. הערים והרשויות המקומיות נערכות לאתגרים מורכבים אלה ומשקיעות מאמץ ועבודה רבה בתכנון ובפתוח העירוני והמערכות הנלוות.

 

ועידת domus-city נועדה להוות במה למפגש ולהצגת העשייה התכנונית והפתוח בתחום העירוני. הזדמנות להחלפת דעות, ללימוד ולפתיחת נושאי הדיון, החזון העירוני ודמות העיר העתידית לקהל מקצועי, לאנשי הרשויות עצמן, לקהל רחב של השותפים והעוסקים בהיבטים השונים של הפתוח העירוני ובתחומים משיקים ולציבור מתעניינים רחב.

קהל היעד - העיריות והרשויות המקומיות, המוזמנות להציג את הנושאים העומדים על סדר היום של התכנון והפתוח.

הנושאים יתחלקו בהתאם קטגוריות הבאות:

תכנון עירוני כולל - תוכניות מתאר ופתוח עירוני.

התחדשות מרקמים עירוניים.

שכונות ורובעים חדשים.

מבני ציבור.

פתוח אזורים ייחודיים – חוף ים, פארק עירוני , אזור נופש ואחר.

 

פרטים נוספים: http://www.israelidesign.co.il/guide_item_4233.html 

dumusCity ועידת ישראל לתכנון עירוני 2011

תגובות