בתי מלון אורבניים כמחוללי שינוי

"השילוב הקונטקסטואלי שמכיל: מגורים, מסחר קל ואירוח הוא שילוב מנצח, פורה ומפרה." כותב יוסי מטלון ב archinotes, "למרות זאת, יש לבדוק את המינון של מספר מבני הארחה שיוספו ללב העיר (...) ואולי עדיף למקם בתי מלון אורבאניים צנועים דווקא במעגלים הרחוקים מלב העיר, במקומות חלשים מבחינה כלכלית ולא במרכז העיר המבוסס".

בפוסט מתאר יוסי את השינוי שיכול מלון "בוטיק" ליצור סביבו - פעילות אינטנסיבית וויזואלית בכל שעות היום, מפגש אוכלוסיות שונות ושיקום מבנים ישנים. את כל אלה הוא מציע לרתום כדי לסייע לאזורים חלשים יותר בעיר להתרומם. האפשרות הזובתי מלון אורבניים כמחוללי שינוי לא מגיעה נקייה מבעיות כפי שהוא עצמו כותב: "בכדי ששתילת בתי מלון צנועים בלב הסביבות החלשות ותהליך הג'נטריפיקציה יהיה מוצלח, יש לבצע סקרים בשיתוף עם האוכלוסייה ובדיקות מקדימות שיבחנו את הפעילות והאופי של בתי המלון הללו. בית מלון בעל אופי מתגרה, בעיות לוגיסטיות, תחבורה בעייתית ותחזוקה לקויה, יכולים לשבש את האיזון העדין והשביר הקיים בכל הסביבות החלשות. חובה לדאוג לאוכלוסייה המתגוררת במקום,  יש להבטיח שהחברה החלשה מבחינה כלכליות לא תפגע או תידחף אל מחוץ למקום מגוריה". וזו אמנם הסכנה. לעתים הצלחה מהירה מדי של שכונה דוחקת החוצה את התושבים המקוריים כשהם לא מסוגלים לשאת בהיטלי ההשבחה או סתם במחירים המאמירים של הארנונה.

*בתמונה - מבנה מגורים ברוטשילד 96 המתוכנן להפוך למלון עירוני.

תגובות