סטודנטים 2012 - קול קורא להגשת עבודות

סטודנטים 2012 - קול קורא להגשת עבודות
מועד הגשה לסמסטר ב' // 17 יוני - 30 יולי 2012

התערוכה סטודנטים 2012 אשר תיערך בגלריה במהלך החודשים ספטבמר-אוקטובר, תציג מבחר עבודות סטודנטים, אשר נוצרו במסגרת שיעורי סטודיו במהלך שנת הלימודים החולפת במוסדות האקדמיים בישראל ללימודי אדריכלות ועיצוב הסביבה. מטרת התערוכה לשמש במה לעבודות הנוצרות במסגרת השנה האקדמית ואשר לרוב אינן זוכות לחשיפה רחבה, תוך יצירת מבט לחתך (לא מחייב) של העשייה האקדמית והלימודית של דורות העתיד של האדריכלים והמתכננים בישראל.


בתערוכה תוצגנה 8-10 עבודות, אשר תבחרנה על ידי צוות הגלריה ממגוון העבודות אשר תוגשנה לתחרות. העבודות השונות הן כולן עבודות סטודיו מאת סטודנטים, אשר נוצרו במהלך השנים א-ד' במסגרת לימודי האדריכלות והתכנון (שנים א'-ג' למסלולי לימוד בני ארבע שנים). עבודות אלה, הזוכות לרוב לתשומת לב וחשיפה מועטות מחוץ למוסדות האקדמיים עצמן, משקפות במידה רבה את הלכי הרוח וכיווני דורותסטודנטים 2012 - קול קורא להגשת עבודות העתיד אשר ישפיעו על פניה של הסביבה הבנויה בישראל.

התערוכה מתקיימת זו השנה השניה, והיא יוזמה של זהזהזה גלריה לאדריכלות. התערוכה תוצג למשך תקופה של 4 שבועות בגלריה לאדריכלות בנמל תל אביב.


בימים אלה יוצא לדרך מועד הגשת העבודות השני לקראת התערוכה. במועד זה ניתן להגיש עבודות אשר נערכו במהלך שנת הלימודים האחרונה (הן מסמסטר א' והן מסמסטר ב') במסגרת חוגי סטודיו ואשר אינן עבודות גמר. ההשתתפות פתוחה לכל סטודנט בתחומי האדריכלות ועיצוב/תכנון הסביבה.


15 יולי 2012 סיום מועד הרשמה מוקדמת
30 יולי 2012 סיום ההרשמה והגשת עבודות


לדף הקול הקורא באתר הגלריה ולהרשמה יש ללחוץ כאן

תגובות