תערוכת פרויקט גמר - עיצוב פנים, המכללה למנהל

יום חמישי, 19 ביולי 2012, 18:30
מתחם עמיעד, עמיעד 12, שוק הפשפשים, יפו

תערוכת הגמר של החוג לעיצוב פנים, הבית שלי, שלנו, שלהם

התערוכה תציג היבטים שונים לפירוש המושג "הבית הישראלי" – הקשר האישי, העירוני והחברתי ותפקידו בגיבוש תרבות עיצוב הפנים כיום.

תכן התערוכה

פרויקט הגמר השנה עוסק  ב'בית הישראלי', סוגיה אשר נמצאת על סדר היום הציבורי והחברתי . מטרת התערוכה היא להציג היבטים שונים של "הבית הישראלי" ותפקידו בגיבוש תרבות עיצוב הפנים כיום, באמצעות שלושה הקשרים: ההקשר האישי (הבית שלי), ההקשר העירוני (הבית שלנו) וההקשר החברתי (הבית שלהם).

ההקשר האישי – 'הבית שלי' עוסק  בחופש של  היחיד להחליט, ליצור, לייצר ולהשפיע על צורת חייו. בהקשר זה בוחנים הפרויקטים את האופן בו ניתן לייצר מרחבים אישיים בתוך מרחבים סטנדרטיים ושואלים כיצד האומנות (craft) החדשה והעיצוב הדיגיטלי מהווים ביטוי לפיתוח החשיבה אודות חללי מגורים, חשיבה המאפשרת בין היתר להגיב לשינויים החלים במבנה המשפחה בישראל ולהיווצרותן של משפחות אלטרנטיביות. 
ההקשר העתערוכת פרויקט גמר - עיצוב פנים, המכללה למנהלירוני -   'הבית שלנו' עוסק בהתחדשות עירונית ובאופן בו יכול עיצוב הפנים לייצר זהות קולקטיבית.  בהקשר זה אנו שואלים כיצד מעצבי הפנים יכולים להציע נקודת מבט שונה לעיצוב של זהות במרקם עירוני קיים. זאת דרך פיתוח פרוגרמות מגורים והתערבות עיצובית במרחב הציבורי המאפשרות לציבור ולקהילה להיות שותפים בתכנון המהלכים המשפיעים על צורות חייהם. 

ההקשר החברתי  - 'הבית שלהם' עוסק באחריות החברתית של מעצב הפנים. אחד האתגרים העומדים כיום בפנינו הוא הפיכתם של המעצב או המעצבת לבעלי אוריינטציה חברתית דרך הקניית הכלים לפיתוח והובלת תהליכים אשר ישפיעו באופן מהותי על הקהילה והסביבה. פרוייקטים אלה מציגים חשיבה על עיצוב עבור אוכלוסיות ייחודיות וקהילות מוחלשות  באמצעות פיתוח של שיטות חדשות של זיהוי, מיפוי, עיצוב ויישום. 
מערכת הקשרים זו מהווה בסיס לקשת רחבה של עשייה עיצובית, כאשר בכל פרוייקט קיים ביטוי שונה של כל הקשר.  

בחרנו לבחון את הביטויים השונים של שלושת ההקשרים ולהציג את הפרויקטים בתערוכה דרך ששת התרחישים הבאים:
1. מה אם נתכנן דיור זמני לאוכלוסיות מתחלפות?
2. מה אם צורות מגורים יגיבו לשונות תרבותית?
3. מה אם נמציא שפת פנים חדשה במרחב הציבורי?
4. מה אם מרחבים אוטופיים ישמשו כמניע ליצירת חללי מגורים?
5. מה אם נייצר חללים אישיים בתוך מרחבים סטנדרטיים?
6. מה אם פרוגרמות פנים יחוללו מחדש את המרחב העירוני? 

תגובות