פרס אילון לאדריכלות אורבנית לקנפו כלימור

פרס אילון לאדריכלות אורבנית, מיסודה של עיריית חולון, הוענק לאדריכלים תגית כלימור ודוד קנפו מ"קנפו כלימור אדריכלים" על תכנון מרכז אקדמי כרמל בקמפוס הנמל בחיפה. 

מנימוקי השופטים שבחרו פה אחד בפרוייקט הזוכה: "הפרויקט תורם תרומה משמעותית ליצירת קמפוס הנמל ולהחייאת העיר התחתית בחיפה ומשתלב בכך במהלך אסטרטגי חשוב שמקדמת עיריית חיפה. יצירת מערכת אקדמית ומגורי סטודנטים הוא כלי רב עוצמה להחייאה עירונית. אבל, עצם ההקמה של מכללה אקדמית כמנוף לחידוש העיר התחתית, אינה אלא צעד ראשון. המרכז האקדמי כרמל עונה היטב לאתגרים העכשוויים של חידוש עירוני, שימוש חוזר במבנים זנוחים, עירוב שימושים ומזעור ״טביעת הרגל האקולוגית״. כל אלה אינם נתפשים בפרויקט זה כאילוץ אלא כהשראה וכהזדמנות והתוצאה מציגה שאר רוח וערך מוסף וסינרגטי של מכלול אדריכלי מרשים ושלם. התפקוד של מערכת החללים במבנה, המופע העכשווי בתוך הקונטקסט המשמר, התוכן התרבותי המשולב בחזיתות וה״פנס האורבאני״ המקרין היטב בסביבתו המתחדשת, יוצרים דיאלוג מרתק ומרגש עם העבר ההווה והעתיד כאחד. זוהי אדריכלות אורבאנית במיטבה שפרס אילון כאילו נוצר בדיוק עבורה".

פרטים נוספים באתר עיריית חולון.פרס אילון לאדריכלות אורבנית לקנפו כלימור

תגובות