פתרונות דיור בואדי ניסנאס

יום חמישי, 14 פברואר 2013, 14:00 - 18:00
בי"ס אחווה, שכונת ואדי ניסנאס, חיפה

במסגרת התרגיל המסכם בקורס "דיור בר השגה" יציגו הסטודנטים הצעות ורעיונות לפתרון מצוקת הדיור בשכונת ואדי ניסנאס ויתקיים דיון בנושא. זהו פרויקט של שיתוף פעולה בין הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, עיריית חיפה ותושבי שכונת וואדי ניסנאס.

הפתרונות אותם יציגו הסטודנטים מגוונים ועוסקים בפן התכנוני, במדיניות דיור ובפתרונות אדריכליים-פיזיים. כל הפתרונות שיוצגו הם פתרונות ישימים שיוכלו לשמש את הקהילה ומקבלי ההחלטות בעתיד. לדיון הוזמנו וישתתפו דיירי השכונה וחברי הקהילה, חפתרונות דיור בואדי ניסנאסברי מועצת העיר חיפה, נציגים מהעירייה, נציגי עמותות, אנשי תכנון ורווחה ואנשי אקדמיה.
שכונת ואדי ניסנאס מהווה מוקד עירוני-חברתי-תרבותי לאוכלוסיה הערבית בחיפה. השכונה מתאפיינת במרקם ייחודי והיסטורי, בצפיפות גבוהה ובמחסור בשטחים פתוחים. מלאי הדיור בשכונה הוא מצומצם, עם מעט עתודות קרקע לבניית מגורים חדשים. מלאי הדיור הקיים ישן ברובו ובמצב פיזי מידרדר, והוא מתאפיין גם במיעוט של יח"ד קטנות (בשטחן) שאינן מתאימות למשקי הבית הגדולים. בנוסף – קיים אחוז גבוה של דירות בבעלות עמידר וממ"י ועמידר פועלת למכירת נכסים בואדי. השכר החודשי הממוצע בשכונה הוא מהנמוכים בעיר חיפה וקיים קושי בקבלת משכנתאות לרכישת דירות בשכונה.

כל אלה מלמדים על צורך בפתרונות חדשים למצוקת הדיור של הקהילה בואדי ניסנאס, שייצרו פתרונות מגורים ראויים וברי-השגה המאפשרים המשך חיים קהילתיים עשירים.

תגובות