העמותה מוחה על החלטת קרן יד הנדיב

עמותת האדריכלים מפרסמת את מחאתה על ההחלטה האחרונה בנוגע לתחרות הספרייה הלאומית. להלן הודעת העמותה כלשונה. 

--- 

עמותת האדריכלים מוחה על החלטת קרן יד הנדיב וחברת הספרייה הלאומית למנוע מהאדריכל אשר זכה בתחרות הספרייה הלאומית, לממש את זכייתו. עמותת האדריכלים מוחה על כך כי למרות שהתקיימה תחרות פומבית - אנונימית בשיפוט בינלאומי וישראלי, ביוזמת יד הנדיב ובהשתתפות עמותת האדריכלים, עוקפת יד הנדיב את תוצאות התחרות על ידי יצירת שיטת בחירה בלתי אנונימית ובכך פוגעת בשוויון ההזדמנויות ובמוסד התחרויות של עמותת האדריכלים.


עמותת האדריכלים יצאה מדרכה על מנת לאפשר את קיום מכובד ותקין של תחרות פומבית התואמת ככל הניתן את עקרונותיה של העמותה ואת מוסד התחרויות של העמותה המקדם תחרויות אדריכליות שוויוניות וראויות מזה שנים רבות.


לאור הכרזת יד הנדיב וחברת הספרייה הלאומית, שנעשתה ללא התייעצות עם עמותת האדריכלים כגוף יציג של האדריכלים בישראל וכגוף שהיה שותף לתחרות שהזכייה בה בוטלה, לא תוכל העמותה להמליץ בפנהעמותה מוחה על החלטת קרן יד הנדיבי אדריכלים מקרב חבריה להשתתף בהליך החדש לבחירת אדריכל לבנין הספרייה הלאומית.


עמדתה של העמותה היא כי התהליך המוצע על ידי יד הנדיב וחברת הספרייה הלאומית איננו תואם את עקרונותיה ואיננו תואם את עקרון שוויון ההזדמנויות המהווה נר לרגלי מוסד התחרויות של העמותה.


העמותה בוחנת את הדרכים הראויות שתמנענה את הפגיעה במוסד התחרויות של העמותה ובציבור האדריכלים. 

 

בברכה,

עמותת אדריכלים

טל. 03-5188234

פקס. 03-5188235

תגובות