פורום אדריכלים צעירים פונה להליכים מול הרשם

להלן הודעת "פורום אדריכלים צעירים": 


בשנה וחצי האחרונות מנהל פורום אדריכלים צעירים מאבק כנגד תהליך ותנאי ההתמחות החדשים לאדריכלים צעירים, אשר פוגעים בזכויות האדריכלים הצעירים, הוחלו בצורה שרירותית ומנוהלים ע"י רשם האדריכלים באופן לא מקצועי ונטול שקיפות. תהליך שאינו ראוי להוות הליך רישוי רשמי במדינת ישראל.


לאחר פעולות רבות שהובלנו, הן במישור הציבורי והן בדיונים ישירים עם רשם האדריכלים ומשרד התמ"ת, הגענו למסקנה כי אין מנוס מלהתקדם לשלב הבא במאבק - פניה להליכים משפטיים ובמקביל שינוי החוק בכנסת.


מטרתנו היא לשנות את הליך רישוי האדריכלים כך שייווצר הליך התמחות ראוי, ברור ושקוף המאפשר לאדריכלים הצעירים להתקיים בכבוד ולהתקדם מקצועית תוך  כדי ביצועו.

אנחנו דורשים הליך התמחות מקצועי ולא הליך התמחות נצלני. 


ההרשמה לתביעה המשפטית נגד משרד התמ"ת בנושא תנאי ההתמחות לאדריכלים צעירים נפתחה. אתם מוזמנים להצטרף ולשתף.

להרשמה ולפרטים נוספים: www.yia.co.il


__img__

פורום אדריכלים צעירים הוא התארגנות עצמאית בלתי תלויה של אדריכלים צעירים המבקשים לחזק את מעמד האדריכלות בישראל ולטפל בבעיות המבניות הרבות הקיימות במקצוע היום. מטרת הפורום היא לקדם את מעמד המקצוע, מעמד האדריכלים ואת רמת התכנון בישראל. בטווח הזמן המידי, יעדי הפורום הם טיפול בתנאי ההתמחות לאדריכלים צעירים, הגברת השוויון בהזדמנויות תכנון לכלל האדריכלים ומיגור תופעת ההתחזות לאדריכלים אשר פוגעת במקצוע בכלל ובאדריכלים הצעירים בפרט.


להרשמה ולפרטים נוספים: www.yia.co.ilפורום אדריכלים צעירים פונה להליכים מול הרשם

תגובות