הצגת בוגרים - Mapping the Common

פרויקט גמר שנה ד', החוג לעיצוב פנים המסלול האקדמי המכללה למינהל

Mapping the Common -פרויקט גנים ורקע

במסגרת פרוייקט גמר של החוג לעיצוב פנים במסלול האקדמי המכללה למנהל, הגו ויצרו הסטודנטים סטודיו בשם "Mapping the Common". הסטודיו עסק במרחבים המשותפים ,commons, שטחים השייכים לכלל, ולפרט כחלק מהכלל, אשר השימוש בהם משותף או מתחלק בין קהילות . הרעיון שעמד בבסיס הסטודיו הוא מושג העיצוב האוניברסאלי – הרחבת קהל היעד המשתמש במרחבים המשותפים, תוך התחשבות בנקודות התורפה של המרחבים המשותפים, אשר רבים מהם מוזנחים כי הבעלות היא של קולקטיב, והקף התכנון הוא עצום. 

העיר שנבחרה לשמש קרקע לסטודיו היא ירושלים. בירושלים כ-450 גינות עירוניות, ללא רצף המחבר בין ה"מרחבים הירוקים". מתוך כלל הגינות נבחרו 5 אתרים. הקריטריונים לבחירה היו סוציאליים, כלכליים וסביבתיים. הסטודנטים התבקשו לתכנן ולעצב פתרון פשוט למורכבות החברתית, הסביבתית והקהילתית סביב כל אחד מהאתרים. זאת מתוך אמונה שעיצוב טוב ופשוט משפיע מיד ובאופן אינטואיטיבי על ההכרה של האדם באשר הוא אדם, וכן שהטיפול הנקודתי יוכל להוות קטליזאטור חברתי ולהשפיע על מעגלים נרחבים, ולקשר בין המימד הפיזי של העיר לבין מוקדי האנרגיה של העיר.
 
הפרוייקט בוצע בהנחייתן של אדר' טלי כהן אנדרסון ואדר' לילך ענבר גרוסברד, ובסיוע ע. הוראה שמרית כהן.__img__

פארק שטרן

אורית דבורה
תכנון מחדש של פארק שטרן-פארק שטרן ממוקם על תוואי של נחל אכזב בסמיכות לשכונת קריית יובל. בפרוייקט מחזירה אורית את המים למקום ודרכם את החיים, את הדינמיות ואת התושבים שנטשו את הפארק. 

 גן הנחש

רחל פרדמן
גן הנחש הוא גן כיס המהווה גינה ביתית למאות מילדי ומבוגרי שכונת בית וגן. במסגרת הפרויקט עיצבה רחל מערך אורגני המתאים עצמו לתהליך ההתפתחות הפיזית והרגשית של הילד, מצעיר למבוגר.

 גן סן סימון

קרין ג'וסף לוי
גן סן סימון הינו גן עירוני שבסמוך אליו שוכנים שני מוסדות ציבור: בית האבות "נווה הורים" ומעון הנכים "אלין". כיום ישנה הפרדה בין דרי המוסדות, האנשים המצטיירים כחלשים בחברה, ובין מבקרי הגן. בדומה למצב במציאות, החלשים נמצאים בפריפריה ולא שותפים בפעילות הגן. הפרוייקט של קרין מקרב את האוכלוסיות החלשות ללב הגן כשווים בחברה, תוך יצירת גן סן סימון - קרין גוסף לוי
ת המשלבות אותם כחלק בלתי נפרד.

תגובות