תכניות המתאר החדשות של נצרת עילית ומגדל העמק

תכנית מתאר מגדל העמק:


מגדל העמק היא עיר גלילית ירוקה בעלת זהות ייחודית, המבוססת על איכות חיים עירונית, הצומחת ונסמכת על חוזקותיה: מרחב ונוף ייחודי, קהילתיות ורב תרבותיות, חינוך מגוון ואיכותי ומוקד תעסוקה אזורי ברמה גבוהה. 
תכנית המתאר החדשה נסמכת על עקרונות תכנון הבאים:
• התחדשות עירונית לעיר הוותיקה כולל מרכז העיר יחד עם צמיחת אזורי מגורים חדשים. 
• חיזוק וחיבור העיר אל ערכי הנוף והטבע, ומינופם לטובת חיזוק האיכות הייחודית של העיר
• חיזוק, התחדשות ופיתוח אזורי התעסוקה, כמוקד תעסוקה אזורי שיקדם את צמיחת העיר ומעמדה.
• התכנית מכוונת את יעדיה לכ 25 שנה, אבל מציבה אופק לעתיד רחוק יותר, המבוסס על ראיה אזורית כשמגדל העמק מהווה מרכז אזורי משמעותי לסביבתה.תכנית מתאר נצרת עילית:


נצרת עילית היא "עיר מעניינת" הנמצאת על פרשת דרכים .
העיר סובלת מהגירה שלילית וממשבר של מנהיגות מקומית..
כדי להתמודד עם המורכבות של תכנון נצרת עילית גובש צוות תכנון רב תחומי שכלל בנוסף ליועצים והמתכננים בתחומים הנדרשים, גם שיתוף פעולה בין שני משרדי תכנון, אדר' דני קידר ואדר' מיכל דור מ- א.ב. מתכננים ביחד עם אדר' דסמונד קפלן. הצוות כולל גם יועץ אקדמי – פרופ' אמנון פרנקל מהטכניון.
אתגרים עיקריים איתם מתמודדת התכנית, והפתרונות העקרוניים המוצעים לכל אחד מתכניות המתאר החדשות של נצרת עילית ומגדל העמקהם:.
• בעשור האחרון חווה העיר ירידה בהיקף אוכלוסייתה, שינוי המרקם הדמוגראפי וכניסת אוכלוסיות חדשות. תכנית המתאר יוצרת תשתית תכנוניות לפיתוחה של נצרת עילית כעיר אטרקטיבית לתושביה אשר תוכל למשוך אוכלוסייה חדשה ואיכותית לעיר.
• כתוצאה מן המבנה הטופוגרפי ואופן הקמתה של העיר קיים נתק בין חלקי העיר השונים, בעיקר בין שכונות הר יונה שבצפון למרקם הוותיק. לעיר אין למעשה מרכז עירוני חי ותוסס. תכנית המתאר מציעה שינוי של אזורי התעשייהבמרכז העיר והפיכת האזור למרכז עירוני פעיל באמצעות חידוש עירוני ועירוב שימושי קרקע ליצירת מע"ר הכולל מסחר, תעסוקה ומגורים.
• היצע המגורים בעיר אינו מספק ואינו מגוון. תכנית המתאר מוסיפה מעט אזורי מגורים חדשים ובעיקר מציעה יחידות דיור בלב העיר, כחלק מחידוש עירוני ועירוב שימושים, מגוון סוגים של יחידות דיור – ממעונות סטודנטים ועד לבתים פרטיים צמודי קרקע.
• שטחי התעסוקה הרבים מהווים את הבסיס הכלכלי של העיר,אינם ממצים את הפוטנציאל הטמון בהםמהיותם מאוכלסים בעיקר בתעשיות מסורתיות. תכנית המתאר מאפשרת פיתוח של תעשיות אלו בעיקר באזור התעשיה ציפורית, לצד הוספת זכויות ושימושים באזורי התעסוקה הקיימים במסגרת החידוש העירוני, כולל עידוד הכנסת תעשיות מתקדמות.
• נצרת עילית נהנית מנוף וקו השקה ארוך בין העיר לבין היערות שמדרום וממזרח לה, אך הקשר הפיסי והנגישות לשטחים אלו מועטה. תכנית המתאר מחזקת את הקשר בין העיר ליער באמצעות פיתוח שבילים וטיילות, פיתוח נופש ביער והוספת נקודות כניסה ליער.
• נצרת עילית אינה עיר תיירות למרות נתונים מצויינים לכך. תכנית המתאר מציעה לפתחה כעיר תיירות מרכזית בגליל תוך הכוונה ליצירת מוקד אכסון תיירות עיקרי בלב העיר.
נספח הישום: תכנית המתאר היא תכנית סטטוטורית שעוסקת בעיקר בהיבטים הפיזיים של פיתוח העיר. אולם ההיבט הפיזי הוא רק פן אחד של פיתוח כולל של ישוב – פן הכרחי אך לא מספק.
נספח היישום מציע דרכי פעולה, שישלימו את החזון הפיסי ויהפכו אותו לממשי יותר מבחינת הצעדים שיש לנקוט, על מנת להביא למיצוי הפוטנציאל הטמון בתוכנית תוך הצעת מארג אמצעים משלימים לתוכנית המתאר הפיזית. 
האמצעים ליישום תכנית המתאר של נצרת עילית כוללים מספר מרכיבים: 
א. הנחיות לתכניות מפורטות הכלולות בהוראות התוכנית ומאפשרות גמישות ואפשרות תגובה להתפתחות העיר לאורך השנים.
ב. המלצות לפרויקטים פיסיים המשמעותיים לפיתוח העיר.
ג. מיתוג העיר ופרויקטים המחייבים ארגון והקצאת משאבים.
ד. החלטות ממשלה – כלים אפשריים לעדיפות ותמרוץ.
ה. מערכות תומכות וניהול.
"כרטיסי פרוייקט" הנספח כולל כרטיסי פרוייקט המפרטים את דרכי הפעולה המוצעות, המשאבים הנדרשים ומדדים להצלחה.

יום חמישי, 5 בנובמבר 2015, 18:00גלריית זהזהזה,  נמל תל-אביב יפו.

תגובות