תחרות אדריכלים פתוחה המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית

משרד הביטחון, באמצעות אגף ההנדסה והבינוי מכריז על קיום תחרות אדריכלים רשויים, ומזמין הגשת הצעות לתכנון "המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית" במחנה רחבעם שבפאתי רמלה.

מבוא

1. בימים אלו פועלים פיקוד העורף )פקע"ר( ורשות החירום הלאומית )רח"ל( להקמת "המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית" )להלן המרכז(, אשר יאפשר תהליכי למידה והכשרה בנושא חירום לכלל אוכלוסיית מדינת ישראל.2. מרכז זה יכלול סימולאטורים לדימוי תרחישי חירום כגון מלחמה או רעידת אדמה, מרכז מורשת ובית ספר להכשרת בעלי תפקידים לחירום. 3. בית הספר אמור להוות מרכז הדרכה רב תחומי להכשרת בעלי תפקידים במרחב האזרחי, על מנת לשפר את האפקטיביות המבצעית של החזית האזרחית במצבי החירום השונים.4. משרד הביטחון אחראי לתכנון ולביצוע הפרויקט.5. המרכז אמור לקום על מקרקעין צבאי במחנה רחבעם שבפאתי רמלה.6. בכוונת משרד הביטחון/ אגף ההנדסה והבינוי, לקיים תחרות אדריכלים להצעה לתכנון המרכז.7. התחרות תהיה פתוחה לאדריכלים רשוייים בפנקס המהנדסים והאדריכלים בישראל

מטרה

1. מבנה המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית יהיה מבנה בעל תכנון אדריכלי ייחודי, אשר ישקף את ייעודו.2. משרד הביטחון מעוניין לפנות למספר רב של מתכננים, על מנת לקבל הצעות לתכנון אשר תשקפנה את אופי המרכז, קשריו עם הסביבה האזרחית והצבאית ועוד. 

תחרות אדריכלים

1. אגף ההנדסה והבינוי של משהב"ט )להלן "האגף"ׂ (, מפרסם תחרות בין אדריכלים, ומזמין אותם להגיש הצעותיהם לתכנון "המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית", בצמוד למחנה רחבעם שבפאתי רמלה.2. הפרוגראמה לתכנון המרכז וכן מידע תכנוני בסיסי לגבי האתר וסביבתו מפורטים להלן.3. הסיווג הביטחוני של הפרויקט – בלמ"ס.
תחרות אדריכלים פתוחה המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית
trong>
חבר השופטים, נאמנים להבטחת השמירה על אנונימיות המשתתפים

חבר השופטים בתחרות יהיה מורכב מ:אל"מ, מהנדס, דניאל רוד – הסגן הצבאי לראש אגף ההנדסה והבינוי.סא"ל, מהנדסת, ענבל אמיר – רע"ן באגף ההנדסה והבינוי. אדריכל דביר דייטש – אדריכל ראשי באגף ההנדסה והבינוי. - יו"ר חבר השופטים אדריכל דוד ספושניק – ראש החטיבה להתקשרויות עם יועצים ומתכננים באגף ההנדסה והבינוי. סא"ל איריס יגר - מנהלת פרויקט מרכז הלאומי לאיתנות ישראלית. סא"ל, מהנדס, רונן אבני – רע"ן פיתוח בפיקוד העורף. רס"ן אדריכל עומר דביר- רמ"ד תכנון שדות תעופה. אדריכל אלי פירסט - יו"ר עמותת האדריכלים. אדריכל איתי בן חיים – יו"ר האגף הכלכלי ויו"ר סניף ת"א והמרכז בעמותת האדריכלים. אדריכלית אורלי כהן מואס – אדריכלית העיר רמלה. יורם לב רן - רשות החירום הלאומית. אילת נידם – ראש תחום פרויקטים במנה"ר. אדריכלית שרי מרק. אדריכלית רקפת פסו - רס"ן חמוד עלא- מנהל פרויקטים באגף ההנדסה והבינוי רס"ן הלל זנטון- פיקוד העורף. אדריכל אוסוולדו סתיו.

נאמן להבטחת השמירה על אנונימיות המשתתפים ומזכירת התחרות –סמל דנייאלי אכן, טל: 073-387-6422/6297, פקס: 073-3877381, דוא"ל: [email protected]
נהלי עבודת חבר השופטים

1. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, חבר השופטים יקבע את סדרי עבודתו, וינהל פרוטוקול לגבי תהליכי הבחירה בשלבי השיפוט השונים. 2. הרשות בידי חבר השופטים, להזמין בנוסף בוחנים, יועצים או כל גורם רלוונטי אחר אשר ישתתפו בישיבות חבר השופטים, כיועצים בלבד.

פרסים

1. סך כל הפרסים שהוקצב לתחרות הנו 70,000 ש"ח.2. הפרסים יחולקו ל-3 הזוכים בניקוד הגבוה ביותר בתחרות:
פרס לזוכה במקום הראשון –50,000 ₪. פרס לזוכה במקום השני –12,000 ₪. פרס לזוכה במקום השלישי –8,000 ₪.
3. חבר השופטים יהיה רשאי לשנות, בהתאם לשיקול דעתו, את אופן החלוקה הכספית של הפרסים, מבלי לשנות את הסכום הכולל של הפרסים.4. חבר השופטים יהיה רשאי להעניק ציונים לשבח נוספים, ללא פרס כספי, על פי שיקול דעתו.5. קבלת הפרס הכספי מותנת ברישום כספק במאגר המתכננים במשהב"ט.6. במידה והאגף יתקשר עם אחד מהזוכים בתחרות , לצורך תכנון המרכז, סכום הפרס אותו קיבל ייחשב כחלק משכר הטרחה הכולל לתכנון הפרויקט.7. לוחות זמנים לתחרות:
פרסום התחרות 4.4.16סיור באתר 20.4.16להגשת שאלות, בקשות והבהרות 28.4.16לקבלת התייחסות עורך התחרות לבקשות ולהבהרות 22.5.16להגשת ההצעות ע"פ הנחיית עורך התחרות 7.7.16פרסום רשימת זוכים 10.8.16

לפרטים נוספים
המידע באדיבות עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל

תגובות