סטודנטים בטכניון הציעו הצעות להתחדשות שכונת חליסה

סטודנטים מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון הציעו הצעות להתחדשות שכונת חליסה בחיפהזאת במסגרת אירוע "לילות רמדאן" שנערך בשכונה בחיפה. במהלך האירוע פגשו הסטודנטים את ראש העיר חיפה יונה יהב וכן תושבים מהשכונה, נציגי קהילה ומקבלי החלטות.


ההצעות פותחו במסגרת סטודיו תכנון בפקולטה, שהתקיים בהדריון בהנחיית האדריכלית מיכל יוקלה ובתמיכת החממה החברתית בטכניון. 


במהלך הקורס ערכו הסטודנטים מפגשים עסטודנטים בטכניון הציעו הצעות להתחדשות שכונת חליסה

ם תושבים, למדו את השכונה ואת צרכיה, מיפו אתגרים והזדמנויות והציעו חזון לשכונה ומגוון פתרונות אפשריים וישימים בתחומים השונים שהעלו התושבים, ביניהם: 

מצוקת הדיור והפערים בתשתיות העירוניות ובמרחב הציבורי. 


ההצעות המגוונות כוללות שיפור המרחב הציבורי וחידוש רחובות, עיבוי מגורים, הוספת מגורים, תכנון שטחים פתוחים ומבני ציבור ורווחה לרווחת התושבים.


התמונות צולמו על ידי אבי בלומברג

תגובות