מדיום מייצר תודעה - אדריכלות בתמונות, דיון #2

מדיום מייצר תודעה - אדריכלות בתמונות, דיון #2

2017.01.04, 19:00


עידן תקשורת ההמונים הביא עמו שינויים רבים בכל תחומי התרבות, אשר השפעתם ניכרת גם בתחום צילום ועיצוב הבית. הבית והחלל הפרטי, אשר היו "פרטיים", הפכו מכבר לאולם תצוגה ובמת תאטרון עליה נערכים מופעים פומביים והם מוצגים לראווה לקהל רחב. תפיסת הבית, תכנון הבית ועיצוב הבית השתנתה בהקשריה התרבותיים והחברתיים, ושינויים אלה מזינים וניזונים בו-זמנית מהאופן בו חללי המגורים מתועדים ומוצגים.

לצד שינוי בכלים הטכניים - המצלמה, הפוטושופ ותוכנות העריכה הממוחשבות - מתקיימים גם שינויים תפיסתיים המשפיעים על שיקולי עריכה של ספרים וכתבי עת באופן בחירת והצגת תמונות ודימויים חזותיים. בחירה זו איננה פעולה ניטראלית, היא ביטוי לאופן בו אנו רוצים ובוחרים להציג את עצמנו. דרכי ואופני הצילום, הבאים לידי ביטוי במדיה הנפוצה במקומותינו, מבטאים רבות על הדרך בה אנו רוצים לייצג את עצמנו.

בערב זה נבחן מגוון שינויים באופן ההצגה של חללי מגורים - אדריכלות ועיצוב פנים - בכלי מדיה שונים בישראל. האם השתנה האופן בו מוצגים אדריכלות ועיצוב בתמונות לארוך השנים? מה משמעותם של שינויים אלה, וכיצד הם מתייחסים ומשפיעים על תפיסת חלל המגורים ותפקידיו? כיצד שינויים אלה מתייחסים לשינויים הכלליים יותר בחברה ובתרבות הישראלית.

משתתפים:

ד"ר דוד גורביץ' // חוקר תרבות ומדיה
אלעד גונן // צלם אדריכלות
אורלי רובינזון // יוצרת ספרי עיצוב ואדריכלות
אוצרת ומנחה // מעצבת מיטל פרגר


אדריכלות בתמונות

ערב זה הינו השנימדיום מייצר תודעה - אדריכלות בתמונות, דיון #2

בסדרת דיונים על צילום אדריכלות ועיצוב פנים כפעולה המייצרת מציאות. צילום אדריכלות ופנים משמש כאמצעי העיקרי בו אנו חווים חללים, ובוודאי חללים ומקומות אשר אינם נגישים לרובנו מפאת מיקומם או אופיים. כמתווך, צילום האדריכלות משמש ככלי לתרגום ותקשור החלל, וכוונותיו של המעצב, אל הקהל הרחב. פעולת הצילום מגדירה במידה רבה את היחסים בין המתכנן והמעצב וקהל הצופים. היא בעלת השפעה מכרעת על תפיסת חלל המגורים וסביבת החיים העכשווית, מיקומה ותפקידיה בקונטקסט התרבותי הרחב שהוא המציאות בת זמננו. 
בסדרה זו נדון בהשפעות והשלכות הצילום על על עולם העיצוב, אופן הייצוג של דימוי הנוצר מתוך שיתוף פעולה בין הצלם לבין המעצב והמתכנן, והשפעותיו ההדדיות עם השקפות תרבותיות עכשוויות.על המשתתפים

>> אלעד גונן // צלם אדריכלות
בהרצאתי אדבר על השפעת הדימוי על התרבות והשפעת התרבות על הדימוי כגלגל שמניע את עצמו. האמת הסובייקטיבית של צילום אדריכלות והשימוש בכלי הצילום ככלי שיווקי.
אלעד גונן, בן 45, מתגורר בבנימינה. פועל כצלם כעשרים שנים, ובחמש עשרה השנים האחרונות מתמקד בצילום אדריכלות.
www.eladgonen.com

>> אורלי רובינזון // יוצרת ספרי עיצוב ואדריכלות
אורלי רובינזון פועלת קרוב לעשרים שנים בתחום עריכת והפקת ספרי אדריכלות ועיצוב, במהלכן ערכה והוציאה לאור  26  ספרים המציגים את עבודותיהם של אדריכלים ומעצבים מהבולטים בישראל, לצד הצגת נושאים ומאפיינים המאפיינים את סביבת החיים והמגורים הישראלית בעשורים האחרונים.
www.robinzone.co.il

תמונות באדיבות אלעד גונן ואורלי רובינזון.


במידע באדיבות אתר האינטרנט של זהזהזה גלריה לאדריכלות
לפרטים נוספים והרשמה לחצו

תגובות