תחרות אלטרנטיבית רעיונית לתכנון מעונות סטודנטים


תחרות אלטרנטיבית רעיונית לתכנון מעונות סטודנטים במוסד אקדמי

 

לאחר כשלון מאמצי עמותת האדריכלים לתיקון תנאי הסכם השירותים והשכר שהוצעו ע"י הטכניון לזוכה בתחרות מעונות הסטודנטים, פרשה בצער עמותת האדריכלים מניהול ומתן חסות לתחרות זו והחליטה להכריז על קיום תחרות עצמאית אלטרנטיבית, רעיונית.

 

מטרת התחרות להציע רעיונות אדריכליים וחברתיים לתכנון מעונות הסטודנטים לרפואה של הטכניון בטכניון או בכל מקום אחר. אנו מזמינים את כל מי שהמאבק על איכות ומצוינות אדריכלית חשוב לו ומודע לקשר שבין איכות התוצר האדריכלי במרחב הציבורי לבין שכר נאות להצטרף לתחרות זו.

 

חשובים דברי פתיחה, בטכסט המלווה את התחרות המתקיימת מטעם הטכניון, של נשיאו פרופ' פ. לביא, שמצאנו ראויים ללוות את תחרות המחאה האלטרנטיבית של עמותת האדריכלים המאוחדים בישראל;

"הטכניון מאוניברסיטאות המחקר המובילות בעולם, דורש מהסטודנטים שלו השקעה ומאמץ בלימודיהם יותר ממוסדות אחרים, אך מעניק להם שירותי רווחה ומתקנים לשעות הפנאי ברמה הגבוהה  ביותר".

נשיא הטכניון המכובד, מודע להתבצרות נציגי הנהלת מגדל השן הזה כנגד בקשת עמותת האדריכלים, יודע לדרוש ולהעניק כדבריו, יותר מאחרים לסטודנטים שלו, אבל, מסתבר, פחות מאחרים, לבוגריו.

 

אשר על כן חשוב להדגיש ולהזכיר ברקע התנאים ל"תחרות המחאה האלטרנטיבית";

1.   מקומה של תחרות למצוינות – מעבר לפינת השוק ומעל מגדל השן.

2.   במסגרת התמונה המצטיירת ומתמסגרת, חשוב לייצור מתוך המפגש, המתבקש כמעט תמיד, ובעקר הפעם, של חומר, סביבה ופרשנות.

3.   זה המקום והשעה להתגייס, למען חתירה למצוינות, מקוריות וצריכת תרבות עם הערכה הולמת, ולמען התרסה כנגד רדידות, חקיינות, ותרבות צריכה עם הנחה בולמת.

4.   אכן, אין זו תחרות שסופה פרויקט לביצוע, אבל זו תחרות על אוביקט ראוי ופורץ דרך מבחינה חברתית, אדריכלית, ומקיימת  למאבק על איכות, הערכה ושכר הוגן.

5.   מובן שחופש וזכות הבחירה בין תחרות אחת לשניה עומדת לכולנו.

 

תחרות זו מזמנת לאדריכלים במה למניפסט חברתי מקצועי כנגד כל גילוי של בינוניות וחוסר הערכה ליוצר, למבצע ולמשתמש, מצד גופים ציבוריים בכלל וגופים מחנכים לאדריכלות בפרט.

בואו להציג ולהשמיע, ברב כשרון ולהט, כדי להבהיר שיש אדריכלים בישראל שלא יתנו ידם לפיחות המתמשך באיכות ובהערכתה.


 

אתר התחרות

ניתן להתייחס לאתר התחרות שניתן בתחרות הטכניון או לכל אתר אחר המתאים לפרוגרמה.

 

תאור הפרויקט

                                 א.         משימת התכנון

תכנון מבנה רב קומות ,בר קיימה, אקולוגי ,חברתי ועכשוי כאחד . מבנה חדש או שימור עכשוי  של מבנה קיים  למעונות סטודנטים למוסד אקדמי כלשהוא ברחוב אלנבי 85 בשכונת קרית אליעזר, חיפה. או בכל אתר אחר בחיפה .

                                 ב.         נתוני האתר
למי שבוחר באתר ברחוב אלנבי בחיפה:

המגרש נמצא בגוש 11270 חלקה 2 ( בעבר גוש 10811 חלקה 200 ). שטחו 1,431 מ"ר.

                                  ג.          הנחיות פרוגרמתיות:
ככלל יושם דגש בשיפוט על מבנה קיים או חדש המעודד קשר ותקשורת בין הסטודנטים לבין עצמם ובין הסטודנטים לסביבה בה הם נמצאים.

כמו כן יושם דגש בשיפוט על האפשרות לפרטיות למול האפשרות למפגש בלתי אמצעי במרחב המעונות בשטחים הפתוחים או המבונים שבו.

התכנון העתידי יציע  דירות הן לסטודנטים בודדים ( 4 לדירה ), הן לזוגות והן דירות אירוח .

המבנה יתוכנן עם קומת כניסה לפונקציות ציבוריות, קומת מרתף, קומות לדירות של רווקים וקומות עליונות לדירות אירוח ודירות לזוגות.- יש אפשרות לשנות את החתך המוצע בהתאם לשיקול דעתו של המתכנן.

מאפייני המבנה מתוארים בהמשך בפרק 3. עם זאת בהיות התחרות רעיונית, נתונה רמת ההתפרטות וההכללה לשיקול דעתו של המתחרה. כך גם ביחס לפרשנות המקדימה ומכוננת את ההצעה או זו המאחרת ומסבירה אותה – חירות אריסטוטלית מתוך מוסרות שהמתחרים בוחרים לקחת על עצמם.

ד.      כאמור יש גם מקום לשילוב ביטוי ישיר של רקע או יסוד פרשני, בנסיבות הכרזתה והגדרתה של התחרות. השיפוט לא יתעלם ממימד מוצע שכזה.

 

3 .מאפייני המבנה

                     א.         מאפיינים פונקציונליים

הנחיות כמותיות לתכנון:
כ- 200 מיטות לרווקים (מינימום), 12 דירות לזוגות ואירוח. סה"כ כ- 220 מיטות.

מעל קומת המרתף על פי החלוקה הבאה :

קומת קרקע – ציבורית.

10 קומות לסטודנטים רוותחרות אלטרנטיבית רעיונית לתכנון מעונות סטודנטיםקים.

2-3 קומות לדירות אירוח ודירות לזוגות – סה"כ 12 דירות.


 

                     ב.         במבנה יתוכננו הפונקציות כדלקמן:

- דירות מגורים ל- 4 סטודנטים – בכמות המקסימלית האפשרית.

- דירות אירוח לאורחים ודירות לזוגות - ב-2 הקומות העליונות.
- הנגישות – מתוך הדירות המתוכננות יהיו לפחות 2 דירות מונגשות (אחת מכול      סוג), האזורים הציבוריים יתוכננו בהתאם לתקן הנגישות המעודכן.
 בכל קומה:

·         מרפסת קומתית של כ-10 מ"ר לפחות .

·         מועדון - ו/או אולם רב תכליתי.

·         חדר כושר – אופציונלי.

·         מרכז לימוד, אשר יכלול מקומות לימוד לבודדים ואזורי לימוד בקבוצה, אזור שירות למכונות צילום, הדפסה וכו'.

 

·         חדרי כביסה, אשר יכללו מכונות- כביסה וייבוש, כיורים, אזור המתנה, מכונות תשלום.

·         שירותים נוספים לסטודנטים: מתקני אופניים, מכונות אוכל/שתיה, לוחות מודעות, תיבות דואר וכו'.

·         משרד אחראי אזור, אשר ינהל את האכלוס, הפעלה ותחזוקה:

·         משרד – בשטח עד 15 מ"ר כולל מקום לשולחן ישיבות קטן (עגול);

·         משרד טכני בשטח כ-15 מ"ר כולל אזור עבודה ואיחסון

·         אזור המתנה לקהל + פינת מטבחון

·         שירותים (תא אחד);

·         מקלחת (תא אחד);

·         חדר הלבשה כולל כ-5 ארונות אישיים.

·         מחסן (יתכן בנפרד בקומת המרתף).

- גג הבניין

רצויה נגישות נוחה לגגות הבנינים לסטודנטים לצורך שימוש בגגות כגנים לשעות הפנאי וללימוד.

 


4.  חבר השופטים

יו"ר חבר השופטים: אדר' עודד גבולי – מהנדס העיר תל אביב

שופט- אדר' רון ארד

שופטת – אדר' דניאלה פוסק

שופט-  אדר' שמעון פילצר

מזכיר חבר השופטים –אדר' אליהו נאוי  

חבר השופטים יקבע את סדרי עבודתו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ינוהל פרוטוקול מסכם על הבחירה, בשלבי השיפוט השונים ויפורסם לאחר החלטה על הזוכים ולפני טקס חלוקת הפרסים לזוכים.


 

 

5. פרסים

פרס ראשון -    30,000 ₪

פרס שני -        20,000 ₪

פרס שלישי -      10,000 ₪.

ציון לשבח *2    - 5000 ₪

הפרסים בחסות; המועצה לבניה ירוקה, האחים אבו עייש, משרד עו"ד נעמי וגיא לנדאו, משרדי אדריכלים; בראלי כסיף לויצקי, אמיר-מן, פרחי-צפריר, יסקי מור סיוון, אבנר ישר, מזור-פירשט, טיטו אדריכלים.  
חבר השופטים רשאי לשנות את החלוקה הכספית של התשלומים ושל הפרסים לפי ראות עיניו, מבלי לשנות את הסכום הכולל של הפרסים.

כמו כן, רשאי חבר השופטים להעניק ציונים לשבח נוספים ללא פרס כספי, לפי החלטתו.

 

6. אופי התחרות

התחרות היא פומבית , רעיונית ,חד שלבית .

 

7. שיטת התחרות

התחרות היא חד שלבית.

תחרות פומבית שתישפט בהליך חד שלבי שיבטיח את אנונימיות המשתתפים, בה  השופטים יבחרו  את שלושת הזוכים ושני ציונים לשבח  בהובלת יו"ר ומזכיר חבר השופטים.

 

8. זכות השתתפות בתחרות

רשאי להשתתף בתחרות:
אדריכל רשום, אדריכל רשוי או סטודנט לאדריכלות.

אינם רשאים להשתתף בתחרות:

·         חבר הנהלות המוסדות המכריזים, שופט בתחרות ו/או שותף קבוע או זמני של שופט.

·         עובד אצל אחד השופטים ו/או המועסק על ידו

·         כל משתתף בתחרות כיועץ או בוחן.

 

9. סיור

לא יתקיים סיור באתר. התחרות היא תחרות רעיונית והאתר לתכנון נתון לשיקולו של כל מתחרה כאשר ניתן לבחור באתר התחרות של מעונות הטכניון  או בכל אתר אחר.


 

10. שאלות

שאלות הבהרה יש לשלוח  בכתב בלבד לא יאוחר מאשר עד לשבועיים אחרי מועד  פרסום התחרות למזכיר התחרות, בקובץ וורד  , דוא"ל: [email protected].  התשובות לשאלות שחבר השופטים ימצא לנכון להשיב עליהן שנשלחו בדואר, בפקס או בדוא"ל, תופצנה בכתב, במרוכז, לידיעת כל הרוכשים את מסמכי התחרות, לא יאוחר משבועיים ממועד גמר השאלות, מותנה בקבלת התשובות ממכריז התחרות. התשובות תהוונה חלק מהוראות התחרות. במקרה של סתירה בין תנאי התחרות לתשובות אלה, תהיה עדיפות להוראות והבהרות הכלולות בתשובות לשאלות.

 

11. מועד מסירת ההצעות

המועד האחרון למסירת ההצעות הוא יום ג  ה 31.1.17  בשעה 15:00 בעמותת אדריכלים מאוחדים בישראל (ע"ר), רחוב מגדלור 15 יפו. כדי למנוע עיכובים ולהבטיח מסירת החבילה והתכניות, מתבקשים המתחרים, לשלחה על ידי שליח במועד שנקבע (לשם מסירה מיד ליד ולקבל אישור על המסירה). לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה הצעות נוספות.

לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה הצעות נוספות.

 

12. פסילת תכניות

חבר השופטים הוא המוסמך לקבוע אם הצעה עונה לדרישות התחרות ומבלי לפגוע מכלליות האמור כאן, רשאי חבר השופטים, מטעם זה, לפסול הצעה גם על הסף. חבר השופטים חייב לפסול, במקרים המפורטים להלן, הצעה שהוגשה לתחרות:

אם היא התקבלה אחרי המועד שנקבע כמועד האחרון למסירה.

אם ימצאו על ההצעה סימנים שייראו בעיני השופטים כמיועדים לזהות את המתחרה

מתחרה שאינו עונה על דרישות סעיף 8 לעיל.

מתחרה שיגיש או הגיש בעבר את  הצעתו גם לתחרות אחרת שאינה במסגרת תחרות סטודנטים או שהצעתו התקבלה או נבנתה בעבר ע"י גוף פרטי או ציבורי .

 

13. שמירה על סודיות הזיהוי של המתחרים:

המתחרים יכניסו את טופס ההשתתפות לתוך מעטפה סטנדרטית סגורה. במעמד פתיחת חבילות ההצעות,

יינתן להצעה ולמעטפה הסגורה המכילה את פרטי המשתתף, מספר סידורי אחיד. המעטפות הסגורות ישמרו עד אחרי החלטת השופטים ביחס לזוכים.  חבר השופטים יפתח את מעטפות העבודות שהוכרזו כזוכות.

 

14.  סופיות ההחלטה:

החלטת חבר השופטים והחלטת המכריז הן סופיות ואין עליהן ערעור.


 

 

 

15. פרסום תוצאות התחרות

תוצאות התחרות  תתפרסמנה תוך שבועיים  ממועד גמר הליך השיפוט . התוצאות יפורסמו בעיתון ואתר העמותה וכן יערך טקס רשמי להכרזה על הזוכים וחלוקת פרסים בבית האדריכל ביפו.

כמו כן יפורסם פרוטוקול השיפוט באתר עמותת אדריכלים עם ההכרזה על הזוכים .

 

16. שימוש בחומר התחרות

לעמותה הזכות להשאיר בחזקתה ולהשתמש למטרות תצוגה, דיון, עיון, פרסום, בכל חומר שהוגש לתחרות. ההצעות וכל חומר שיוגש לתחרות לא יוחזרו.

 

17. תערוכה

בפרטי כל השיפוט תפורסם הודעה על מועד ומיקום תערוכת ההצעות. תקויים תערוכה למשך כשבועיים לפחות בבית האדריכל ביפו . מעמד פתיחת התערוכה יהיה במעמד חלוקת הפרסים לזוכים ואליו יוזמנו הזוכים ומשפחותיהם, נציגי השופטים, נציגי העמותה וציבור האדריכלים בכללו. במהלך ימי התערוכה יתקיימו ימי עיון ודיון בנושאי איכות, אתיקה, תחרויות וגמול הוגן.

 

18. החומר שעל המתחרה להגיש

כל חומר ארכיטקטוני על פי שיקול דעתו של המתכנן שמייצג את הצעתו התכנונית.

תוכניות, חתכים, חזיתות, מבטים מרונדרים, סכמות מכל סוג, וכל חומר רלוונטי נוסף.

החומר יוגש על  שני גליונות בגודל A2  לכל היותר.

דברי הסבר, עפ"י שיקול דעת המציע, על גבי טופס לתיאור עקרונות תכנון

מילוי טפסים: טופס השתתפות בתחרות במעטפה סטנדרטית סגורה.

דיסק CD עם תכולה – שני פוסטרים בגודל 2A.

 

19. תנאי ההגשה

השרטוטים ימסרו שטוחים, מודבקים על קאפה 5 מ"מ, בלתי מקופלים וארוזים בתיק סגור וקשיח או חבילה סגורה .

כל הכיתוב בשרטוטים יהיה בעברית.

כל הכיתוב בתכניות בגודל גופן לא קטן מ-12.

בפינה השמאלית תחתונה של כל גליון יושאר שטח ריק בגודל 5/5 ס"מ לרישום מס' סידורי להצעה.

יש להגיש 2 גיליונות  A2-


 

יוגשו בנוסף לכך:

דברי הסבר, עפ"י שיקול דעת המציע, יכלול 5 עמודי 4A  לכל היותר.

כמו כן, יש להגיש  קבצי פורמט JPEG , אחד מגה

הדמיה - מומלץ לשלוח 2 הדמיות - פורמט JPEG, קבצים עד 1 מגה רוחב התמונה 564 פיקסלים .

הדמיית מיני - הדמיה בגודל קטן להפניה באתר האינטרנט  - פורמט JPEG, עד 5 מגה רוחב עד 2000 פיקסלים..

 

20. טופס לתיאור עקרונות התכנון

יש לתאר ע"ג הטופס המצ"ב את עקרונות התכנון והמסר המניע או נילווה באופן תמציתי ובהיר. אין לצרף דפים נוספים לטופס.

 שימו לב: לא יתקיים סיור
שאלות הבהרה יש לשלוח בכתב בלבד לא יאוחר מאשר עד לשבועיים אחרי מועד פרסום התחרות למזכיר התחרות, בקובץ וורד, דוא"ל:
[email protected]

המועד האחרון למסירת ההצעות:  יום ג, 31.01.17 בשעה 15:00
בעמותת אדריכלים מאוחדים בישראל, רחוב המגדלור 15 יפו.

פרטים מלאים

טופס הרשמה

המידע באדיבות אתר עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל 
תגובות