הצעה לתיקון ההגדרות בתקנות הרישוי

איגוד המהנדסים והתאחדות בוני הארץ העבירו הצעה משותפת לתיקון ההגדרות בתקנות הרישוי

תקנות התכנון והבנייה (רישוי הבניה) התשע"ו-2016, אשר נכנסו לתוקפן בחודש ספטמבר 2016, קבעו הגדרות חדשות לתפקידי "האחראי לביצוע שלד הבניין" ו"האחראי לביקורת על הביצוע".

 

הגדרות אלו העלו מספר קשיים משמעותיים -  זאת, הן בשל בעייתיות בניסוח ההגדרות ובהירותן והן בשל העובדה כי בהתאם לנוסח החדש – רק מהנדסים רשומים, הרשויים במדור מבנים, הוסמכו לבצע את שני התפקידים האמורים.

בכך, שללו התקנות את סמכותם של מהנדסים רבים מתחומי הניהול, הביצוע והפיקוח, הכשירים לבצע תפקידים אלו, מלהמשיך ולבצעם בפועל.

 

לנוכח האמור ולקראת דיון הצפוי להתקיים בנושא בוועדת המשנה לתקנות במנהל התכנון, העביר איגוד המהנדסים, בשיתוף התאחדות בוני הארץ, מסמך עמדה למנהל התכנון ובו הצעה לתיקון נוסח התקנות - כך שתוסדר אי הצעה לתיקון ההגדרות בתקנות הרישויהבהירות ותינתן אפשרות חוקית למהנדסים ממדורי הניהול, הביצוע והפיקוח לבצע את תפקיד האחראי לביצוע שלד הבניין ואת תפקיד האחראי לביקורת על הביצוע.

 

איגוד המהנדסים ימשיך לפעול לקידום נושא זה למול מנהל התכנון וכלל הגורמים המוסמכים.

 

לעיון במסמך העמדה המלא לחץ כאן.המידע באדיבות אתר האינטרנט של איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות בישראל

תגובות