יום עיון רפורמת רישוי עסקים בטיחות אש ותכנון בנייה

חסמים/פטורים/ היתרי בנייה/תעודת גמר/רישוי זמין מתשתית לבנין

אינטגרציה בין הרפורמות - כלים להתמודדות מעשית

דרישות חובה תקנות רישוי בתצהיר בבטיחות אש
 רפורמה ברישוי עסקים,הרפורמה ברישוי בניה,הרפורמה ברשות הכבאות, הרפורמה ברגולציה

כל מערך הדרישות והבדיקות לאשור מבנים/רישוי עסקים/ איכלוס טופס 4/ רישוי בכבאות

האתגר במיגון תחזוקה חכמה ובטיחות אש בבנינים רבי קומות, מרכזי מסחר, מוסדות, חידושים 2017


סדר יום, מבין צוות המרצים :

מנחה הכנס מר ישראל הדר - בכיר בענף

טפסר יצחק שמעוני-נציבות כבאות ראש מחלקת  חקיקה  בקרה בטיחות אש חקירות

אדריכלית  יעל קרמה מנהלת אגף רשויות ורישוי מינהל  התכנון מ.האוצר (רגולציה)

מהנדסת  בטיחות אש תמר  דוד  סמנכ"ל  מעבדות סיסטם  בכירה בענף


חידושים בתחום התקינה/חוק ההסדרים מסלול רישוי בתצהיר / פטורים מגבלות  חסמים / מערכות מצילות חיים חידושים / משרד האוצר, הרשות לכבאות והצלהמנהל התכנון  רישוי ופיקוח

רישוי זמין מתשתיות לבניין כניסת הרפורמה בתהליכי הרישוי/פתרונות

תכנון ובנייה: כלים להתמודדות משלב בקשה להיתר עד קבלת טופס אכלוסיום עיון רפורמת רישוי עסקים בטיחות אש ותכנון בנייה>

הרפורמה בהגשת תכנית להיתר בניה: מסלול פטור, מסלול היתר מקוצר, מסלול  היתר מלא. 

הבדיקות הנדרשות ע"י  הרגולטורים מותאם לרפורמה

דרישות חדשות/מותאם לרפורמה ברישוי עסקים תכנון ובנייה ובטיחות אש

מערכות כיבוי אש– דרישות הרגולטור והרפורמה בנציבות כבאות

הרפורמה בכבאות, עסקים ,בנייה מסלול רישוי  בתצהיר השפעות ופתרונות

מערכות בטיחות אש ,מיגון רבי  קומות מוסדות קניונים מרכזי מסחר מוסדות

תהליכי הרישוי  מי  זכאי לפטורים  ובאיזה תנאים /איזה אשורים  מגישים

פטורים מביקורת כיבוי אש לעסקים ברמת סיכון נמוך  תצהיר עו"ד/אחריות אישית

אחריות נותן שרות בעל עסק לתחזוקת ציוד כיבוי אש  ספרינקלרים, מטפים, מערכות גילוי אש ועשן (רמת סיכון נמוך רמת סיכון בינוני)

רשימת 115 פרטי רישוי בתצהיר/תנאים המגבילים עסק במסלול בתצהיר

נקודות כשל / האתגר במיגון בבניינים רבי קומות, גורדי  שחקים, קניונים, מרכזי  מסחר  

תחזוקה מערכות מיגון במבני מגורים מערכות  שליטה בעשן, מערכות שחרור  עשן / טבעי / מאולץ.  

רוייזיה בתקן 129/1 מטפים מטלטלים / ממונה בטיחות אש מי רשאי להגיש תוכניות דרישות למאגר  כיבוי אש משותף למי  שתייה ולכיבוי אש.

סוגי מערכות כיבוי אש על בסיס מים ידני /אוטומטי  (ספרינקלרים) דרישות לתכנון, התקנה  ותחזוקה שוטפת. מערכות גילוי אש ועשן

והדרישה לגלאים  עצמאיים

חסמים ופתרונות כחלק אינטגרלי בתהליך רישוי ובנייה ורישוי עסקים למוסדותמקום  יום עיון ארצי יתקיים 22/6/17 יום חמישי 

בשעות 09:00:00-15:30

מלון דן פנורמה

רחוב קויפמן יחזקאל 10,  תל אביב.


המידע באדיבות מכללת מישלב - לפרטים נוספים והרשמה

תגובות