קול קורא להגשת הצעות עבור ועידת עכו השנייה לעירוני

קול קורא להגשת הצעות עבור ועידת עכו השנייה לעירוניות בסימן "חוסן עירוני"

רקע

ועידת עכו השנייה לעירוניות - הוועידה הגדולה בישראל לקידום עירוניות אחרת, מיסודה של הפורום הישראלי לעירוניות )ע"ר( תתכנס בתאריכים 12-11 בדצמבר 2017 .ועידה זו מאגדת בתוכה מגוון רחב של מומחים ואנשי מקצוע, מקבלי החלטות ברמה הארצית והמקומית, המגזר העסקי, מוסדות אקדמיים, ארגוני חברה אזרחית, התקשורת והקהל הרחב. 

ועידת עכו הראשונה לעירוניות נערכה בנובמבר 2015 ,והצליחה להעלות את תחום העירוניות לסדר היום הלאומי, והוותה בסיס להכנה לוועידת ה- III HABITAT של האו“ם שנערכה שנה אחר כך. 


ועידת עכו השניה, עולה מדרגה ותתמקד השנה ב-"חוסן עירוני" בישראל- הנחיצות בהיערכות ערי ישראל בשגרה ובחירום בהיבטים של כלל הגורמים המחוללים ומקדמים עירוניות, בהתמקד ביוזמות, מעורבות והשתתפות החברה האזרחית במובנה הרחב ביותר. גם השנה אנו צופים להשתתפות של למעל ל-1000 איש, קהל הטרוגני בגיל, ברקע החברתי, מקצועי והגיאוגרפי, אשר השואפים לקידום עירוניות בישראל. 

במהלך שני ימי הוועידה יתקיימו מושבים, סדקול קורא להגשת הצעות עבור ועידת עכו השנייה לעירונינאות, שולחנות עגולים ומפגשים בפורומים שונים שידונו באספקטים השונים והמגוונים של בניית חוסן עירוני ב- 4 מישורי פעולה- העיר והאזור, העיר המתכללת, המיקרו אורבניזם וכן במישור של המרחב הציבורי הכולל של כלל קני המידה הללו.


זהות המציעים וההצעות 

קול הקורא פתוח לכולם: חברה אזרחית, אקדמיה, אנשי מקצוע והמגזר העסקי. 

על ההצעות שתוגשנה להיות קשורות לעולם התוכן של הוועידה ולעסוק בתחומים שונים של עירוניות וחוסן עירוני בפרט. כמו כן, עליהן להיות רלוונטיים למרכיבי התוכן השונים שיידונו בועידה: • תשתיות וטכנולוגיה • כלכלה • חברה ותרבות • סביבה • בריאות וספורט. 

בפרט, היינו מעוניינים לקבל הצעות בנושא מאבקים עירוניים וסוגיות חוסן עירוני – סביבתיות וחברתיות וכאלו המהוות איום בעת חירום. 

ההצעות צריכות להיות תקציר ההצעה המוצעת באורך של עד 250 מילים בקובץ וורד בלבד, בגופן 12 דייוויד ברווח 1.5 .הכותרת תיכלול- שורת נושא בגופן 14 דייוויד, בשורה הבאה גופן 12 דייויד: שם המציע ובשורה הבאה גופן 12 דייויד דוא"ל של המציע. התקציר יכלול- את עיקרי הרעיון. בנוסף, בעמוד נפרד יש לפרט את הגורם היוזם, סטאטוס )אם רלוונטי( ומדוע לדעתכם נחוץ להציפו במסגרת הועידה. 

מדיניות קבלת ההצעות הוועדה 

המארגנת של האירוע לא מחוייבת לקבל את ההצעות ובסמכותה להחליט אילו הצעות תתקבלנה ואילו לא. הקריטריונים לקבלת ההצעות: 
א. רלוונטיות לתוכן הועידה 
ב. בשלות המהלך / הרעיון שבבסיס ההצעה 
ג. מידת העניין לציבור 

הוועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות להחליט היכן לשבץ את ההצעות הזוכות בימי הועידה – במושבים, שולחנות עגולים, "הייד פארק" או בכל דרך אחרת שתהיה מתואמת עם הפקת האירוע. 

מועד הגשה 


ההצעות צריכות להשלח במייל הרשום מטה לא יאוחר מהתאריך 1 בספטמבר 2017 .הצעות שתועברנה אחרי תאריך זה לא ישקלו. 


מייל לשאלות והגשת ההצעות: [email protected]
המידע באדיבות אתר האינטרנט של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

תגובות