ייעוץ נגישות לבניין חדש

ייעוץ נגישות לבניין חדש
מקום ציבורי חדש - "מקום ציבורי, שההיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן לאחר כניסתן לתוקף של התקנות שהתקין שר הפנים לפי סעיף קטן (ד), לרבות חלק כאמור ממקום ציבורי;"
תחילת התקנות ב 1-8-2009
התקנות חלות על בקשה להיתר שהוגשה ביום התחילה או אחריה.

נגישות בנין ציבורי חדש

התקנות עוסקות במגוון רחב מאוד של תחומים. המרכזיים שבהם:

דרך נגישה - כבש (רמפה), הפרשי גבהים, כניסות דלתות ושערים
אמצעים לאיתור אזהרה והכוונה - סימני אזהרה, סימנים מאתרים סימנים מובילים.
תאורה ושילוט
חניה נגישה (חניית נכים)
מעלית נגישה ומעלון
מדרגות
מתקני תברואה - שירותים נגישם ( שירותים לנכים) מלתחה, מקלחת, עמדת הלבשה, תא משולב נגיש.
יחידות אכסון - בתי מלון, אכסניות, צימרים, יחידות דיור במבנים ציבוריים.
מקומות להתקהלות - בתי קולנוע, אצטדיונים ומתקני ספורט, אולמות תיאטרון ואולמות באופן כללי - מקומות ישיבה נגישים וכו.
מיתקנים נוספים - ריהוט, אמצעי הפעלה, מיתקני שתיה ושירות.
פטורים ודרישות מופחתות.

אופן עבודת ייעוץ הנגישות בתכנון בניין חדש:

החוק מחייב קבלת אישור נגישות ממורשה נגישות מתו"ס לאחר שהתייעץ עם מורשה לנגישות השירות לפני קבלת היתר בניה ולפני קבלת אישור אכלוס - טופס גמר.

משרדנו מורשה נגישות מתו"ס - מבנים תשתיות וסביבה ומורשה נגישות שירות.

שלב תכנון מוקדם - לפני הגשה להיתר
קבלת תוכניות מהמתכננים בקובץ אוטוקאד או בהדפסה. ובדיקתן בהתאם לתקנות ולתקנים.
מתן הערות והנחיות ספציפיות לצורך התמאת דרישות התקנות בתוכניות להיתר.
בפרויקטים מורכבים השתתפות בפגישות יועצים רלוונטיות עד להתמאת הנחיות הנגישות.

שלב ההגשה להיתר וקבלת אישור הנגישות
הוצאת נספח נגישות הכולל את כל פרטי הנגישות הרלוונטיים וחיבורו כחלק מההגשה בדף אחד ברצף.
הדפסת ההגשה והנספח במספר עותקים. עותק אחד ליועץ הנגישות עותק אחד לאדריכל ועותק לעירייה- לוועדה לתכנון ובניה.
חתימה על התוכניות ומסירת מסמך אישור נגישות כחוק.
אישור הנגישות ניתן רק ע"י יועץ נגישות שהוא מורשה נגישות מתו"ס לאחר שהתייעץ עם מורשה לנגישות שירות. משרדנו מורשה נגישות מתו"ס ומורשה נגישות שירות.

שלב ייעוץ נגישות לתוכניות העבודה
לצורך ביצוע התאמות הנגישות בפועל בבניה יש לשלב את יועץ הנגישות גם בשלב התכנון המפורט. ייעוץ הנגישות כולל בדיקת תוכניות, הוצאת הנחיות ספציפיות והשתתפות בישיבות תכנון רלוונטיות.

שלב פיקוח עליון ואישור נגישות לטופס גמר
בזמן הביצוע יש להיוועץ עם יועץ הנגישות על מנת לוודא שהנחיות הנגישות מבוצעות במלואן. בתום הביצוע יש להזמין את מורשה הנגישות לבדיקה סופית. במידה ויש לבצע תיקונים יישלח למתכננים חוות דעת מפורטת לתיקון הליקויים.
רק לאחר ביצוען המלא של הנחיות הנגישות יינתן אישור נגישות סופי לטופס הגמר - אישור אכלוס.