שמשייה+בר

שמשייה+בר
שמשייה בשטח כיסוי מותאם על פי נתוני השטח, ניתן להוסיף קירות רוח נשלפים-ניידים בהתאם לצורך,הכוונה בפתרון זה הנו:"להניח בניין רק בלי הכאב ראש של לבנות בניין", קיימת כחלק אינטגרלי נוסף הוספה של בר משקאות מקצועי אשר מגדיל את היכולת השיווקית של העסק למקום חצוני.