גילוי אש - טלפייר

גילוי אש - טלפייר
מערכת גילוי אש זו נושאת תו תקן ישראלי ת.י. 1220 חלק 2, תו תקן אירופאי EN-54 ומתאימה לתקן האמריקאי UL 864 מהדורה 9


ADR-3000 , מערכת בקרה אנלוגית כתובתית לגילוי אש, גילוי גז וכיבוי אוטומטי. מערכת גילוי אש אשר מבקרת ומפעילה התקני מבוא כתובתיים אנלוגיים : גלאי עשן, גלאי חום, גלאים משולבים, גלאי גז, לחצני אזעקת אש, ומפסקי זרימה. כמו-כן מבקרת ומפעילה התקני התרעה כדוגמת: צופרים, נצנצים ומנורות סימון, מיכלי כיבוי אוטומטיים, וחייגנים.


מוצרים דומים