לימודי תוכנת AutoCAD 2020 - צפון

לימודי תוכנת autoCAD 2017 - צפון
04-8297115
הלימודים מתקיימים בקרית הטכניון חיפה
קורס אוטוקאד
לימודי שרטוט טכני ממוחשב באמצעות תוכנת AutoCAD 2019

מטרת הקורס:
הקניית ידע וניסיון בסיסיים בשרטוט בעזרת מחשב.
הקורס מקנה היכרות מקיפה עם כלי העבודה בתוכנה בסביבות עבודה המתאימה למהנדסים, אדריכלים ושרטטים.

קהל היעד:
הקורס מיועד למעוניינים לרכוש כלים לשרטוט ממוחשב.

דרישות קדם:
ידע בסיסי בתפעול מחשב בסביבת מערכת הפעלה Windows. מומלץ ידע מוקדם בשרטוט בתחום מכונות, בניין, אדריכלות או חשמל.

משך הלימודים: 90 ש"א אחת לשבוע אחה"צ
22 מפגשים

סילבס:

- מראה המסך. תצורה מומלצת. שמירת מראה המסך והתצורה. ה-Ribbon. שורת הפקודות החדשה. שיטות לשמירת קובץ השרטוט. הענן.
- מבנה הפקודות. הפעלת אופציות של פקודות. זיהוי דרישות ומתן תשובה נאותה.
- שרטוט רכיבים בטכניקות מהירות ומדויקות. Polar Tracking.
- אילוצים גיאומטריים. שרטוט פרמטרי.
- שליטה בתצוגה: ,Pan ,ZoomRegen.
- עריכה ושינויים- פקודות שונות. ה-Array החדש.ה-Offset החדש.
- ה-Polyline.
- חישוב שטחים. חישוב שטחים משתנים.
- מילוי וקווקוו שטחים.
- שכבות. סוגי קווים, עובי, צבעים, שקיפות. הסתרה ובידוד רכיבים ללא שכבות. שינוי תכונות דינאמי
- ה-Layouts. מצב מודל ומצב נייר.
- קביעת קנה המידה. קביעת מספר הגיליונות להדפסה.
- המבנה ה-"Annotative" וקני המידה.
- כתיבה. בניית סגנונות. העברית. עריכת הכתב.
- הדפסה. סגנונות וחוקי ההדפסה.
- רישום מידות. טכניקות שונות. יצירת סגנונות לרישום מידות. עריכת המידות. מידות פרמטריות.
- בלוקים – הגדרות ודוגמאות. Design-Center. Tool Palette.
- בלוקים דינאמיים.
- תיקונים ושינויים של הגדרת הבלוקים. Bedit.
- טבלאות למילוי נתונים לחישובים ולמקרא.
- תכונות בסיסיות ושייכות לשכבה בחוקי ההכנה של הגדרות הבלוקים.
- שימושים של בלוקים בפקודות Divide - Measure.- Attributes. Block Attribute Manager. הפקת דוחות.
- בלוקים: יתרונות וחסרונות. שימוש ב-Xref.

הזכאות לקבלת תעודת גמר מותנת בהגשת כל העבודות, עמידה במבחנים והגשת עבודת סיום על פי דרישת המרצה.

ההשתתפות החובה הינה 80%. כל היעדרויות המוצדקות ביחד לא יעלו על 20%.

איחור או יציאה מוקדמת נחשבים לחצי השתתפות.

הסילבוס מחולק לנושאים, הניתנים לשינוי על פי שיקולי המרצה.