סריקה תרמוגרפית ללוחות חשמל

סריקה תרמוגרפית ללוחות חשמל
050-6793715
מבצעים בדיקות תרמוגרפיות ( בדיקות חום ) , ללוחות חשמל ומיכשור חשמלי .
ניתן לקבל שירות של סקר התכנות לחום הצפוי ביצור לוח חשמל חדש.
כיום כל פרויקט חדש , נדרש לבצע בדיקה טרמוגרפית כתנאי לקבלת טופס 4 , או כבדיקה לפני חשבון סופי ומסירת הפרוייקט.

כהנדסאי חשמל אני רשאי לבצע בדיקות עד 3X630 אמפר .