עריכת תיקי תיעוד וסקרי שימור

עריכת תיקי תיעוד וסקרי שימור
050-7897823
המשרד מתמחה באדריכלות ובשימור מבנים היסטוריים, עריכת תיקי תיעוד וסקרי שימור, נספחי שימור לתכניות מתאר, מחקר היסטורי ואדריכלי. למשרדנו נסיון רב בעריכת תיקי תיעוד, שימור מבנים ואתרים היסטוריים ועריכת סקרי שימור ונספחי שימור לתכניות מתאר נקודתיות, בערים, ישובים כפריים, מושבים וקיבוצים. אנו מתמחים בשימור מבנים היסטוריים והשמשתם מחדש.