תעלות אור

תעלות אור
08-9409399
תעלות האור נועדו להכניס אור טבעי במקומות בהם לא ניתן להתקין חלונות גג. תעלות האור מאפשרות ליהנות משינויי האור של היום באופן טבעי ובעוצמה שמנורה רגילה לא מאפשרת. מגוון תעלות אור לגגות רעפים ולגגות שטוחים.
תאמו פגישה מראש ובואו לבקרנו באחד מאולמות התצוגה.