מדידות פנים

מדידות פנים
מדידות פנים אדריכליות למעצבי פנים/ אדריכלים/ משפצים. הכנת סט תוכניות מצב קיים של המבנה.
כולל פירוט החללים, פתחים, גבהים, נקודות חשמל ותאורה, כלים סניטריים, מפלסים הנמכות תקרה וכו'..
מדידת אולמות תצוגה, מרכזים לוגיסטים, משרדים, נכסים מסחריים ופרטיים.
בכל חלקי הארץ.