QUANTUM מערכת הידרוקסיל AVIA POOLS

QUANTUM מערכת הידרוקסיל AVIA POOLS
0546689166
מערכת QUANTUM היא הפתרון ליצירת סביבת שחיה מהנה בריאה וקלה לתפעול לטיהור ולחיטוי מי הבריכה. מערכת יעילה ואפקטיבית באמצעות טכנולוגיה ייחודית מערכות טיהור לבריכה מבוססות הידרוקסיל יוצרות כמויות גבוהות של רדיקלי הידרוקסיל ללא אוזון וא הסרת גזים נדרשת, בניגוד למערכות אוזון או UV. רדיקלי הידרוקסיל הם התרכובת החמצונית החזקה ביותר הזמינה לטיפול במים. בנוסף שימוש במערכת הידרוקסלית יכולה להאריך את חיי משטחי הבריכה והציוד שלה. מערכות מבוססות הידרוקסיל מספקות את המים הבריאים ביותר האפשריים לבעלי בריכות שחיה. מערכות טיהור אלה יכולות להפחית בין 30- 50 אחוז מהשימוש בכלור ועלויות כימקלים. הוא מנטרל בבטחה מגוון רחב של מזהמים במי בריכה כולל כמה פתוגנים מסוכנים שטיפולי כלור מסורתיים אינם יודעים להתמודד איתם.