בדיקת שטח דירות לתמ"א 38

בדיקת שטח דירות לתמ"א 38
0527022177
בדיקת שטח דירות לתמ"א 38 מדידת רב בריח.
יצירת קשר אם בעלי דירות/ועד הבית, קביעה יום מדידות.
מדידת דירות רב בריח/ חוק המחר/
שרטוט והשווה להיתר
סימון חריגות לפי בקשה של לקוח.
במסגרת עבודה ניתן לקבל גם מדידה לתכנון אדריכלי/רישוי