מערכת סולארית פוטוולטאית ביתית

מערכת סולארית פוטוולטאית ביתית
  • יצרן:
    א.בליוכר בע"מ
050-4340274
מערכת סולארית ביתית מיועדות להתקנה על גגות בתים פרטיים בהספק עד 15 קילו-וואט. מערכות סולאריות ביתיות כמו כל מערכות חשמל סולאריות מורכבת מפנלים (קולטים) סולאריים וממיר מתח. נדרשת קונסטרוקציה קלה אשר מאפשרת התקנת פנלים סולאריים בהתאם לתכנון של מערכת סולארית. התחשבנות מתבצעת לפי בקריאת המונה לפי תעריף שת חברת חשמל אשר סוכם מול חברת חשמל למשך עשרות שנים
www.blucher.co.il/solar.html