הדמיות

הדמיות
שירותי הדמיות להמחשה ויזואלית ממשית, במגוון רמות ואיכויות החל מהפרטים ברמת הבורג ועד תכונות החומר עפ"י הדרישה.

הדמיות בשעות יום מלוות בהצללות והחזרי אור כתוצאה מקרני השמש ובשעות החושך שלובים גופי תאורה בעוצמת הארה הנדרשת יחד עם אור הירח.

ככלל, איכות ההדמיה נמדדת ברמת פירוט ואופן הרינדור, לצורך הפקת הדמיה ברמה גבוהה יש לפרט ככל הניתן את החומרים, איזור גיאוגרפי, סביבה מיידית, צבע ראשי ומשני.


עוד מיבגני לפושנר