בדיקות קרינה מרשת החשמל

בדיקות קרינה מרשת החשמל
הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) קבע בשנת 2001 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על 2 מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן".

RAD.TEST - המכון לבדיקות קרינה סביבתית מבצעים בדיקות קרינה מרשת החשמל (ELF): קווי מתח על- קווי חשמל בהם המתח החשמלי הנו 400KV, קווי מתח עליון - 161KV, קווי מתח גבוה -380V, קווי חלוקת חשמל עירוני - 22KV , קווי מתח נמוך- קווי חשמל בהם המתח החשמלי הנו 230V - 380V, תחנות מיתוג, תחנות משנה, תחנות טרנספורמציה פנימיות, פילרים, שנאים על עמודי חשמל , ארונות חשמל ביתיים ומערכות חימום תת רצפתיות.


עוד מראד.טסט -בדיקות קרינה ופתרונות