ייעוץ והתקנת קולנוע ביתי

ייעוץ והתקנת קולנוע ביתי
תכנון על המילימטר.
ההשחלות הסתיימו והנה מתחילה התקנת המערכת.
וזאת הכלה המיועדת , רמקול מקרן ימהה YSP-4100.
סאב וופר עם משדר אלחוטי שמתקשר עם הרמקול.
סיום הפרויקט , שליטה דרך עניות שליטה.
ייעוץ משלב השלד וליווי במהלך הפרויקט
באפשרותי למצוא פתרון לכל חלל שישנו , הלקוח היה מעוניין במערכת אשר תשמש אותו לקולנוע ביתי אולם לא היה מקום להניח את הרמקולים הפתרון שהוצע מובא בפניכם.


עוד מאקוסטימני