Structure as Space

Structure as Space
  • יצרן:
    AA Publications
מחיר: 220 שקלים
03-5444261
Engineering and Architecture in the Works of Jürg Conzett and his Partners

כאשר קונצט עובד עם אדריכלים, כפי שקורה לעיתים קרובות, לתוצאות המתקבלות מראה לא-שגרתי ויוצא-דופן. כאשר הוא עובד לבד כמהנדס, הוא עומד בפני המימד רב-הביטוי של הנדסת הסטורקטורה, ומתמקד בגישה אשר אותה ניתן לאפיין כחדשנות ביישנית. ספר זה כולל עבודות משתי קבוצות אלה של מהנדס יוצא-דופן זה אשר עוזר להגדיר מחדש את תפקידו של מהנדס המבנה ואת יחסו לאדריכלות. הוא מציג את העבודות האלגנטיות של קונצט לצד מבנים אותם הוא פיתח בשיתוף פעולה עם רבים מהאדריכלים השוויצרים הבולטים כיום, כולל פטר זומטהור, מיילי ופטר, יונגלינג והאגמן וג'יון קמינדה.

220 ש"ח (היה 285 ש"ח)


עוד מזהזהזה גלריה לאדריכלות