ספא יוקרתי לגינה

ספא יוקרתי לגינה
ספא יוקרתי לגינה בדרים גארדן
מערכת ספא 6 מקומות מותקנת חצי שקועה בגינה, בסמוך למשטח דק