ניסור בטון בדיסק יהלום

דיסק יהלום
חיתוך וניסור בטון על ידי דיסק יהלום המורכב על מסילות או מופעל כחלק ממכונת ניוסר בטון. דיסק יהלום מגיע בגדלים שונים ומרובים לביצוע עבודות במגוון גדלים קטן בינוני וגדול מאוד. דיסק גדול יכול להגיע לרדיוס של 1.80 מטר גובה. המטרה ניסור בטון יצוק פלדה סלעים מדרכות כבישים וכל משטח קשה וחזק.


עוד מאחים צדיק ניסור בטון ביהלום