משאבים - VectorScript - פקודות הרחבה לשינוי התצוגה ב Group ועובי קווים

פקודות תפריט להוספה. הפקודות הנוספות - Toggle Zoom Line Thickness + Toggle Group View מאפשרות שינוי מהיר ואף קביעת קיצור מקשים לשינוי מצב התצוגה (ולא כרגיל דרך תפריט ה Prefernces)VectorScript - פקודות הרחבה לשינוי התצוגה ב Group ועובי קוויםדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

תגובות