תחילת קורס רוויט - Revit ביה"ס הארצי להנדסאים, הטכניון חיפה

תחילת קורס רוויט - Revit ביה"ס הארצי להנדסאים, הטכניון חיפה

קורס רוויט Revit Archtecture גרסת 2020


הלימודים מתקיימים בקרית הטכניון בחיפה

מטרות הקורס:
להקנות ידע בתוכנת REVIT לתכנון ושרטוט לימוד השימוש בתוכנה למטרות תכנון רעיוני באמצעות מודל תלת 
מיימדי,היתרי בניה ותוכניות עבודה.

קהל היעד:
הקורס מיועד לאדריכלים,אדריכלי פנים,הנדסאי אדריכלות ,שרטטים והעוסקים בתחוםהאדריכלות.

למידע נוסף והרשמה לחצו