רוויט Revit Architecture 2018 צפון

תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
  • יצרן:
    בית הספר להנדסאים
072-3926579
הלימודים מתקיימים בקרית הטכניון חיפה

מטרות הקורס:
להקנות ידע בתוכנת REVIT לתכנון ושרטוט לימוד השימוש בתוכנה למטרות תכנון רעיוני באמצעות מודל תלת
מיימדי,היתרי בניה ותוכניות עבודה.

קהל היעד:
הקורס מיועד לאדריכלים,אדריכלי פנים,הנדסאי אדריכלות ,שרטטים והעוסקים בתחוםהאדריכלות.

דרישות קדם:
רקע בהפעלת מחשב.

משך הלימודים: 76 ש"א אחת לשבוע אחה"צ
19 מפגשים.

נושאי הקורס:

קונצפציות של תוכנת Revit:
ממשק התוכנה, הכרת תפריטי התוכנה, סוגי קבצים, יצירת קובץ אב-טיפוס

קירות:
יצירת סגנונות של קירות , יצירת שכבות
מידות, עריכת מידות
הוספת מפלסים.
פקודות עריכה כלליות

רצפות:
שיטות ליצירה ולעריכת רצפות.
יצירת סוגי רצפות, פתחים ברצפות.שיוך חומרים לרצפות

חלונות:
שיטות ליצירה ולעריכת חלונות
תכונות,פרמטרים וסגננות של חלונות

דלתות:
שיטות ליצירה ולעריכת דלתות
תכונות,פרמטרים וסגננות של דלתות.

גגות:
שיטות ליצירה ולעריכת גגות.
יצירת משטחים משופעים לגג, שכפול למפלסים paste align))
חיבור קירות לגג, חיבור גגות

קירות מסך:
יצירת והגדרת חלוקות ופרופילים, הכנסת פרופילים במקומות החלוקה
יצירת קירות מסך בצורות חופשיות.
גגות מזכוכית
Massing-תכנון קונצפטואלי
משפחות אובייקטים-Families.
שירטוט פרטים. אובייקטים דו-מימדים.

מדרגות ומעקות:
שיטות לשרטוט ולעריכת מדרגות.
שיטות לשרטוט ולעריכת מעקות

הדפסה:
יצירת גיליונות להדפסה, עריכת הגיליון
הכנת גרמושקות
יבוא ויצוא של קבצים

טופוגרפיה:
יצירת כתבי כמויות
מבוא להדמיה, יצירת חומרים חדשים

שעה ומיקום: הקורס יתקיים בבית הספר להנדסאים בקרית הטכניון בשעות אחה"צ

משך הלימודים: 76 ש"א