כיפות תאורה - לתאורה, אוורור, יציאה לגג ושחרור עשן

קטלוג לכיפות תאורה המיועדות להחדרת אור טבעי ואוויר לחלל המבנה. הכיפה מודולרית, ניתנת לפתיחה לאוורור, שחרור עשן או יציאה לגג.

התאמה למבחר גדול של מידות וצורות פתחים.

קטלוג כיפות תאורה טבעית

תגובות